ابراهیم النعمه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲ نوامبر ۲۰۲۳

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۶ اوت ۲۰۲۲

‏۲۰ اوت ۲۰۲۲

‏۵ آوریل ۲۰۲۲

‏۴ آوریل ۲۰۲۲