ابوبکر بغدادی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۵ مارس ۲۰۲۳

‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۰ اوت ۲۰۲۲

‏۵ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۶ مارس ۲۰۲۲

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۸ اوت ۲۰۲۱

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱