امپریالیسم: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۴

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۳

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۷ اوت ۲۰۲۱

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱