بغداد: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۲

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۵ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۴ مارس ۲۰۲۲

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

‏۲۹ اوت ۲۰۲۱

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱

‏۲ مهٔ ۲۰۲۱

‏۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱