ترکمنستان: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۲ مارس ۲۰۲۳

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۲

‏۷ مهٔ ۲۰۲۲

‏۶ مهٔ ۲۰۲۲

‏۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۹ مارس ۲۰۲۲

‏۱۷ مارس ۲۰۲۲

‏۱۴ مارس ۲۰۲۲

‏۷ مارس ۲۰۲۲

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۱

‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱