تکفیر: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۴

‏۹ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۳

‏۱۲ مارس ۲۰۲۳

‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۴ مارس ۲۰۲۲

‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

‏۳۰ اوت ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۱

‏۲ ژوئن ۲۰۲۱