جنگ صفین: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳

‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۲

‏۱۴ مارس ۲۰۲۲

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۳۰ اوت ۲۰۲۱

‏۱۱ اوت ۲۰۲۱

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱