جهان اسلام: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۸ مارس ۲۰۲۲

‏۱۴ مارس ۲۰۲۲

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۳۰ اوت ۲۰۲۱

‏۹ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۱

‏۲ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۰

‏۶ دسامبر ۲۰۲۰