حامد کرزی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۰ مارس ۲۰۲۳

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲

‏۹ مهٔ ۲۰۲۲

‏۲ مهٔ ۲۰۲۲

‏۵ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۹ مارس ۲۰۲۲

‏۷ مارس ۲۰۲۲

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲