حضرموت: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

‏۴ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۲ مارس ۲۰۲۳

‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ اوت ۲۰۲۲

‏۱۴ اوت ۲۰۲۲