سازمان ملل متحد: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۹ دسامبر ۲۰۲۳

‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۰ مارس ۲۰۲۳

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲

‏۷ مهٔ ۲۰۲۲

‏۲۰ مارس ۲۰۲۲

‏۱۵ مارس ۲۰۲۲

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱