فتح مکه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

‏۴ نوامبر ۲۰۲۳

‏۱ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳

‏۱۲ مارس ۲۰۲۳

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۲

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۲

‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲

‏۷ مهٔ ۲۰۲۲

‏۶ آوریل ۲۰۲۲

‏۵ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۸ مارس ۲۰۲۲

‏۱۵ مارس ۲۰۲۲

‏۲ مارس ۲۰۲۲

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۱

‏۷ آوریل ۲۰۲۱

‏۶ آوریل ۲۰۲۱

‏۵ آوریل ۲۰۲۱

‏۴ آوریل ۲۰۲۱

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)