قلب الدين حكمتيار: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۹ اوت ۲۰۲۳

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳

‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۳

‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۶ اوت ۲۰۲۲

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲