مجلس اسلامی سوریه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴

‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۶ مارس ۲۰۲۴

‏۱۲ مارس ۲۰۲۴

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۷ آوریل ۲۰۲۱

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰