محمد بن ادریس شافعی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۸ اوت ۲۰۲۳

‏۱ اوت ۲۰۲۳

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۰ مارس ۲۰۲۳

‏۱۲ مارس ۲۰۲۳

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

‏۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲

‏۶ آوریل ۲۰۲۲

‏۲۰ مارس ۲۰۲۲

‏۱۴ مارس ۲۰۲۲

‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۱

‏۲ اکتبر ۲۰۲۱

‏۶ آوریل ۲۰۲۱

‏۵ آوریل ۲۰۲۱

‏۵ دسامبر ۲۰۲۰

‏۱ دسامبر ۲۰۲۰

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۰