مسجد پاریس: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۱ اوت ۲۰۲۳

‏۲۴ آوریل ۲۰۲۳

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۶ مارس ۲۰۲۲

‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱

‏۶ مارس ۲۰۲۱

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۰

‏۵ دسامبر ۲۰۲۰