ناپلئون بناپارت: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲

‏۷ مهٔ ۲۰۲۲

‏۳ آوریل ۲۰۲۱

‏۲ آوریل ۲۰۲۱

‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۰