ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت (Napoléon Bonaparte1769 ـ 1821)، امپراطور معروف فرانسه است.

ولادت

زندگی‌نامه مختصر

آراء

آراء وی درباره قرآن

وی درباره قرآن می‌گوید: «قرآن به تنهایی عهده‌دار سعادت بشر است. امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه‌ دانشمندان و تحصیل کردگان همه‌ کشورها را با یکدیگر متحد کنم و نظام یکنواختی فقط بر اساس و اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و می‌تواند مردم را به سعادت رهبری کند به وجود آورم. من امیدوارم در طول زمان نزدیکی جشن اتحاد و نظامی را بر اساس قرآن بر قرار کنم. کجاست آن روزی که ما مجمع و هیئتی بزرگ از سیاستمداران و علمای حقوق دنیا تشکیل دهیم. قرآن کلام الهی و متین‎ترین قوانین محمدی همان نسخه‌ پر افتخار بشری را پیش رو گذاریم و از روی آن قوانین و سعادت حقیقی بشر را تنظیم نماییم».