یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای اردن

  • نام صفحه: اردن
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۱:۵۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۱۳:۴۶ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86&oldid=137778
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 137778