یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای بحرین

  • نام صفحه: بحرین
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۵ فوریه ۲۰۲۳ ‏۱۲:۴۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۶ ژوئن ۲۰۲۳ ‏۰۳:۱۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86&oldid=145393
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 145393