یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای بغداد

  • نام صفحه: بغداد
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۸:۴۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۷ ژوئن ۲۰۲۳ ‏۰۸:۱۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&oldid=136430
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 136430