یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای جنگ

  • نام صفحه: جنگ
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ ‏۱۵:۵۵ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۸:۰۷ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF&oldid=193741
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 193741