یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای خدا

  • نام صفحه: خدا
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ ‏۰۸:۳۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ مه ۲۰۲۴ ‏۱۴:۱۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&oldid=145062
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 145062