یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای زیارت

  • نام صفحه: زیارت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۵ مه ۲۰۲۳ ‏۱۲:۳۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۱۶:۱۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA&oldid=156743
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 156743