یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای شهید

  • نام صفحه: شهید
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۱:۱۵ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۸:۰۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF&oldid=177960
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 177960