یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای عدالت

  • نام صفحه: عدالت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۰۳:۳۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۱۴:۳۳ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA&oldid=25845
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 25845