یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای فقیه

  • نام صفحه: فقیه
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ ‏۰۸:۳۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ مه ۲۰۲۴ ‏۰۲:۳۶ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87&oldid=145148
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 145148