یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای قرآن

  • نام صفحه: قرآن
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۰۹:۴۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۳:۴۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&oldid=186716
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 186716