یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مستحب

  • نام صفحه: مستحب
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۰ مارس ۲۰۲۳ ‏۱۴:۳۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۳:۵۶ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8&oldid=149339
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 149339