یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مسیح

  • نام صفحه: مسیح
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۰۷:۲۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۷ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۰۹:۴۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&oldid=25679
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 25679