یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مشهد

  • نام صفحه: مشهد
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۵ نوامبر ۲۰۲۳ ‏۰۸:۰۶ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۳:۰۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&oldid=182574
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 182574