یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای معاد

  • نام صفحه: معاد
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۲ مه ۲۰۲۳ ‏۱۲:۱۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ ‏۲۳:۴۱ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF&oldid=157464
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 157464