یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای منطق

  • نام صفحه: منطق
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۸:۴۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ مه ۲۰۲۴ ‏۱۲:۴۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82&oldid=135780
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 135780