یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای هجرت

  • نام صفحه: هجرت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۰ مارس ۲۰۲۳ ‏۱۴:۳۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۱۱:۱۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA&oldid=149351
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 149351