یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای پاریس

  • نام صفحه: پاریس
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۰ مارس ۲۰۲۳ ‏۱۴:۳۸ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۴:۴۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3&oldid=149362
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 149362