یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای کوفه

  • نام صفحه: کوفه
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی‌وحدت
  • ناشر: ویکی‌وحدت، دانشنامهٔ وحدت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳ ‏۰۸:۳۸ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۸:۲۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87&oldid=183641
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 183641