اسلام‌گرایی

از ویکی‌وحدت

اسلام‌گرایی در جهان اسلام حرکتی است که به دنبال وارد نمودن اسلام در درون جامعه و کاربردی کردن آن در تمام ابعاد زندگی مسلمانان و از جمله در سیاست و حکومت می‌باشد. این حرکت فکری و اندیشه‌ای دارای طرفداران مختلفی از اشخاص و جریانات متعدد در جهان اسلام می‌باشد. یکی از تجلیات مهم حرکت اسلام‌گرایی، اسلام سیاسی در مقابل اسلام لیبرال و یا قرائت‌های مختلف از اسلام می‌باشد.