بشارغه

از ویکی‌وحدت
بشارغه
نامبشارغه
موسسشاخه ای از فرقه نصیریه(علویون)
عقیدهپیرو عقاید نصیریه

بشارغه‏ شاخه‌ای از فرقه «نصیریه» (علویون) بودند.

تاریخچه

منابع مختلف ضمن این که بشارغه را از فرقه نصیریه برشمرده‌اند، این مطلب را نیز نقل کـرده‌اند کـه ایـن اسم و اسـم‌های دیگـر، انشعاباتی از فرقه نصیریه است، نـه آنکه فرقه‌ای جدا باشد. [۱] [۲] [۳]

پانویس

  1. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 خورشیدی، چاپ اول، ص 102
  2. کرد علی محمد، خطط الشام، ج6، ص262
  3. بدوی عبدالرحمن، مذاهب الاسلامییین، ص 1240