رده:کشورهای اسلامی واقع در آفریقا

    از ویکی‌وحدت

    کشورهای اسلامی واقع در آفریقا عنوان رده ای است که به موضوع معرفی کشورهای اسلامی آفریقایی با رویکرد معرفی و شناخت جریانات و چهره‌های شاخص دینی و مذهبی آن کشورها به عنوان جزئی از بدنه جهان اسلام می‌پردازد. بدیهی است شناخت کشورهای اسلامی به همراه شناخت عمیق‌تر جریانات و چهره‌های عمده دینی و مذهبی ایشان جهت پیشبرد اهداف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نیز مطالعات محققان آن و نیز سایر مراکز مرتبط با مساله کار در عرصه بین الملل بسیار ضروری می‌باشد.

    صفحه‌ها در ردهٔ «کشورهای اسلامی واقع در آفریقا»

    ۵ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۵ صفحه دارد.