قصة التقریب (کتاب)

  از ویکی‌وحدت
  قصّة التقریب
  قصّة التقریب.png
  نامسلسلة اعلام التقریب: العلامة المصلح الشیخ محمد تقی القمی، قصّه التقریب:أمة واحدة، ثقافة واحدة
  پدیدآورانسید هادی خسروشاهی
  زبانعربی
  سال نشر1428 ق
  ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  تعداد صفحه496 ص
  موضوعمجموعه‌ای از مقالات و نامه‌های چاپ شده از علامه شیخ محمد تقی قمی در مجله رساله الإسلام

  قصّة التقریب یکی از آثار مهم تاریخی در حوزه تقریب و روایت گر اسناد موثق تاریخ جنبش تقریب و بالندگی و ‏گسترش آن است. ‏

  موضوعات

  کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات و نامه‌هایی از علامه شیخ محمد تقی قمی می‌باشد که در مجله رسالة ‏الاسلام به طبع رسیده و نیز گفتوگوهایی است که وی با برخی از روزنامه‌های مصری درباره تقریب مذاهب ‏اسلامی و وحدت داشته است. همچنین در این کتاب سه مقدمه علامه بر سه کتاب در حوزه تفسیر و فقه درج ‏شده است. سید هادی خسروشاهی در مقدمه خود به بررسی و تبیین مفهوم، ابزار، اهمیت و تاریخچه تقریب و پس از آن ‏به شرح زندگی علامه شیخ محمد تقی قمی پرداخته است. ‏

  عناوین

  بخش اصلی کتاب که شامل مقالات، گفت وگوها، رسائل و مقدمه‌های علامه است، در شش بخش تنظیم شده ‏است.

  موضوعات سه بخش اول

  سه بخش اول (مقالات) به موضوعاتی چون: دین و دنیا؛ قصه تقریب؛ ظهور و بالندگی آن؛ فرهنگ ‏تقریب؛ آراء و تجربه ها؛ میراث و تقریب؛ و اصالت و تجدد اختصاص دارد. سپس مقدمه‌های علامه بر سه کتاب ‏مجمع البیان لعلوم القرآن، المختصر النافع فی فقه الامامیة و شرح المعة الدمشقیة در بخش چهارم آمده است.

  محتوای بخش پنجم

  بخش پنجم حاوی نامه‌های علامه به شیخ محمد متولی الشعراوی، وزیر اوقاف مصر، و نامه وی خطاب به ‏جهان اسلام در خصوص وحدت اسلامی است. ‏ بخش پایا نی کتاب، به گفت وگوهای علامه با نشریاتی چون روز الیوسف، الاهرام و الاخبار اختصاص دارد که ‏درباره موضوعات وحدت اسلام و تقریب بین مذاهب و جهان اسلام بحث شده است. ‏ در بخش پیوست ها اسنادی درباره تقریب و مسائل مربوط به آن، از جمله بیانیه‌های کنفرانس‌ها و دیدارها ‏آورده شده است. ‏