منطق

  از ویکی‌وحدت

  مَنطِق دانش شناسایی و ارائهٔ روش درست اندیشیدن (تعریف کردن و استدلال کردن) است.

  واژه‌شناسی

  واژه منطق در زبان عربی به معنای سخن گفتن است. در فرهنگ فارسی عمید این تعریف درج شده است: سخن گو، گویا.

  1. علمی که با به کار بستن اصول و قواعد آن انسان از خطای فکر یا استدلال غلط محفوظ می‌ماند.
  2. روش سخن و استدلال.
  3. (اسم مصدر) [قدیمی] سخن گفتن.

  چیستی علم منطق

  منطق، علمی ابزاری است که دربردارنده مجموعه قواعد کلی که به کار بردن درست و دقیق آنها ذهن را از خطای در اندیشه باز می‌دارد.

  موضوع علم منطق

  موضوع علم منطق عبارت است از «معرف و حجت»، یعنی مسائل منطق یا درباره معرفها یعنی تعریفات بحث می‌کند یا درباره حجت یعنی درباره استدلالها. علم منطق میخواهد به ما راه صحیح تعریف کردن و صحیح استدلال کردن را بیاموزاند.