احمد بن جلین: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲ مارس ۲۰۲۴

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۷ نوامبر ۲۰۲۲

‏۵ نوامبر ۲۰۲۲