مذهب شیعه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۲

‏۷ مهٔ ۲۰۲۲

‏۱۹ مارس ۲۰۲۲

‏۲ مارس ۲۰۲۲

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۶ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

‏۱۱ اوت ۲۰۲۱

‏۳ اوت ۲۰۲۱

‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱