نماز: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳

‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

‏۶ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۹ مارس ۲۰۲۲

‏۱۶ مارس ۲۰۲۲

‏۱۵ مارس ۲۰۲۲

‏۸ مارس ۲۰۲۲

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

‏۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۰

‏۵ دسامبر ۲۰۲۰

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰