اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی ترک در اروپا (آلمان)

از ویکی‌وحدت
اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی ترک در اروپا (آلمان)
مدیر فعلیموسی سردار چلبی
مدیران سابقسردار چلبی دبیرکل

اتحادیه انجمن‌های فرهنگی اسلامی ترک در اروپا (آلمان)، منشعب شده از فدراسیون ترک و رئیس هیات مدیره ی آن موسی سردار چلبی و دبیرکل آن فکرت اکین است. جمعیت مسلمانان آلمان را بیشتر مهاجرانی تشکیل می‌دهند بعد از قرن بیستم این کشور را برای اقامت دائم خود انتخاب کرده‌اند. امروزه با نیاز آلمان به نیروی کار جهت جوان‌سازی کشور و رونق اقتصادی حضور مسلمانان در آلمان را به‌عنوان کشوری مهاجرپذیر پررنگ‌تر کرده است.

دلیل انشعاب از فدراسیون ترک

این اتحادیه، به دلیل اختلافات فکری با فدراسیون ترُک از آن منشعب گردید و در اکتبر 1987 در فرانکفورت آلمان رسما اعلام موجودیت نمود. پیش از آن سردار چلبی دبیرکل اتحادیه ترک بود.

جمعیت

در حال حاضر، تعداد اعضای آن 11 هزار نفر برآورد می‌شوند که بنابر اظهارات خود این جمعیت، در 122 گروه متشکل شده‌اند.

گرایشات

اغلب مراکز این جمعیت دارای نمازخانه هستند.
به لحاظ فکری، تلفیقی از گرایش اسلامی و گرایش ملی تُرک است، با این تفاوت که نسبت به فدراسیون ترک بُعد مذهبی قوی‌تری دارد.
ATIB عضو حلقه مشترک عمل اسلامی است که نام آن از سال 1992، به شورای مرکزی مسلمان(ZMD) مبدل شد.

فعالیت‌ها

  1. فعالیت ATIB در زمینه نسل جوان، مشاوره اجتماعی برای کارگران تُرک، دوره‌های زبان‌آموزی تُرکی و آلمانی، ترجمه، برگزاری سمینارهای فرهنگی و اعزام کاروان به حج است.
  2. علاوه‌بر‌آن، یک انجمن کتاب نیز دایر کرده است.
  3. فصلنامه خبری این جمعیت، چهار بار در سال به زبان ترکی منتشر می‌شود.
  4. ماهنامه تُرک‌زبان روزنو نیز وابسته به این جمعیت است.
  5. نشریه آلمانی‌زبان این جمعیت موسوم به "گفت‌و‌گو" است. قابل توجه است که برخی از ائمه جماعات مساجد وابسته به ATIB، عضو دیانت هستند و بخشی از حقوق ماهانه خود را از دولت ترکیه دریافت می‌کنند.

منابع