ادریس بن عبدالله بن حسن مثنى

از ویکی‌وحدت
عبدالله محض.jpg
نام ادریس بن عبدالله بن حسن مثنی
نام‎های دیگر
نام پدر عبدالله بن حسن مثنی
متولد
محل تولد

عبدالله بن حسن مثنّیٰ مشهور به عبدالله محض نوه پسری امام حسن (ع) و نوه دختری [[حسین بن علی (سید الشهدا)

(سید الشهدا)]] است. او در اواخر حکومت اموی در دوره جعفر بن محمد (صادق‌) فرزندش محمد را مهدی خواند و برای او بیعت گرفت.

در میان فرزندان عبدالله محض محمد (نفس زکیه) و ابراهیم (قتیل باخمرا) بر ضد حکومت عباسی قیام کرده و کشته شدند و ادریس بن عبدالله بن حسن مثنی در مغرب عربی نخستین دولت شیعی را بنیان گذاشت که به دولت ادریسیان مشهور شد.

عبدالله محض در دوره حکومت منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی، به دلیل اعلام نکردن مکان اختفای پسرش محمد مشهور به نفس زکیه سه سال زندانی شد و در زندان به قتل رسید. آرامگاه او در ۷۰ کیلومتری شهر نجف در عراق با عنوان عبدالله ابونجم شناخته می‌شود.

منابع

برگرفته از: [۱]