رژیم بعثی

از ویکی‌وحدت

عراق بعثی (رژیم بعثی) دوره‌ای از تاریخ عراق بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۲۰۰۳ است که حزب بعث بر این کشور حکمرانی می‌کرد. این دوره با رشد اقتصادی بالا و شکوفایی فزاینده شروع شد، ولی با رویارویی عراق با رکود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پایان یافت. عصر بعثی دوره‌ای از سکولاریزاسیون در عراق بود. اشخاصی از ادیان مختلف از جمله مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه و مسیحیان) در دولت حضور داشتند. به هر حال این دوره خصوصاً در زمان صدام حسین دچار کشمکش‌های فرقه‌ای، دینی و سیاسی بین حکومت و دیگر گروه‌ها بود.