سامی العریدی

از ویکی‌وحدت

سامی العریدی متولد 1973م بوده و ابومحمد شامی کنیه این نظریه‌پرداز اردنی است. او شرعی عام جبهة النصرة بعد از ابوماریة القحطانی بود. چنان‌که، او امیر جبهة النصرة در درعا بوده است.