شرعی‌های داعش

از ویکی‌وحدت


واژه «شرعی» در فضای رایج در میان کشورهای عربی ـ اسلامی به معنای مبلغانی است که در میان گروه‌های مختلف و از جمله در میان گروه‌های سلفی ـ جهادی مانند داعش، جبهة النصرة، احرار الشام و ... فعالیت می‌کنند. چنان‌که، کمیته‌هایی نیز که عهده‌دار فعالیت‌های مذهبی و دینی هستند، با نام «هیأت شرعی» خوانده می‌شوند.

داعش در ادوار مختلف شرعی‌های مختلفی داشته است که نقش برخی از آنان نزدیک به نقش مفتیان بوده است. برخی از مهم‌ترین شرعی‌های داعش عبارتند از:

ابوانس الشامی

ترکی بنعلی أبو عبدالرحمن الشامی الزرقاوی المهاجر ابوبکر القحطانی عثمان آل نازح

منابع

ذبیح الله نعیمیان، شرعی‌های داعش، مندرج در: وبلاگ ذبیح الله نعیمیان: http://naimiyan.blogfa.com/post/396