عزیز جان منصروف

از ویکی‌وحدت
عزيز جان منصروف
نام عزیز جان منصروف
زاده ازبکستان
دین و مذهب اسلام-اهل‌سنت
آثار
  • ترجمه و تفسیر قرآن به ازبکی و روسی.
  • علوم دینی - بسیاری از کتاب‌ها.
  • ترجمه کتاب‌های مذهبی از عربی و فارسی تا ازبکی و روسی.
فعالیت‌ها

عزیز جان منصروف از علمای صوفی کشور ازبکستان عضو شورای مجمع جهانی فقه اسلامی، نایب رییس مرکز تمدن اسلامی و مسلط بر چهار زبان عربی، فارسی، روسی و ازبکی است. او در ترجمه و نشر آثار دینی به زبان‌های روسی و ازبکی فعالیت دارد.

فعالیت

عضویت

تالیفات

  • ترجمه و تفسیر قرآن به ازبکی و روسی.
  • علوم دینی - بسیاری از کتاب‌ها.
  • ترجمه کتاب‌های مذهبی از عربی و فارسی تا ازبکی و روسی.

منابع

سایت مجمع جهانی فقه اسلامی